Nasza Fundacja

Fundacja Dajemy Wam Uśmiech została powołana by obdarowywać swych wychowanków tym czego nie da się kupić, tym bez czego nasze życie nie byłoby takie samo. 
Dajemy Wam Uśmiech bo to on sprawia że chcemy walczyć o lepsze jutro, bo to on sprawia że dzień staje się lepszy, bo to on daje nam nadzieję na lepszą przyszłość, ale i nie tylko.

Naszym celem jest nieść pomoc w życiu każdego człowieka, jak również nie zapominamy by pomagać naszym zwierzęcym przyjaciołom, którzy dotrzymują nam kroku każdego dnia. Razem możemy więcej! 

Fundacja Dajemy wam uśmiech
Nasza Misja - Fundacja Dajemy Wam Uśmiech

Nasza misja Fundacji

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie:
1. Upowszechniania kultury, sztuki, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu
wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób.
3. Działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
4. Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym.
5.  Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
6. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Działania na rzecz pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom ze szczególnym
uwzględnieniem psów.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Finansowanie i organizowanie:
a) warsztatów muzycznych, plastycznych, literackich, teatralnych, tanecznych, filmowych i
fotograficznych;
b) wystaw i galerii dorobku twórczego artystów;
c) imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych, popularnonaukowych, w tym:
targów sztuki, spektakli, koncertów, spotkań autorskich, projekcji filmowych, festiwali, przeglądów,
plenerów i pokazów;
d) konkursów muzycznych, plastycznych, literackich, teatralnych, tanecznych, filmowych i
fotograficznych;
e) kursów i szkoleń.
2. Działalność promocyjną, impresaryjną i producencką.
3. Katalogowanie i archiwizację dorobku artystycznego twórców, a także finansowanie promocji i
fundowanie stypendiów dla najbardziej utalentowanych twórców.
4. Współpracę z muzeami, galeriami, szkołami, ogniskami i zespołami artystycznymi oraz innymi
organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
5. Bezpośrednią współpracę z mediami: prasą, radiem i telewizją.

(Jeżeli chcesz uzyskać pełną treść statutu fundacji, wystarczy że się z nami skontaktujesz).

Poznaj nasz zespół

Nasz zespół to przede wszystkim ludzie, którzy lubią pomagać każdemu
kto potrzebuje wsparacia oraz pomocy.
Marek Wojtania
Marek WojtaniaPrezes Fundacji
Damian Jaworski
Damian JaworskiV-ce Prezes Fundacji

Zbieramy na szczytne cele

Ty też możesz pomóc. Każda zebrana złotówka to szansa na wielki cel! Pomóż już dziś. 
Jeżeli chcesz pomóc kliknij w przycisk poniżej i poznaj nasze kanały pomocy.